2014

Aktivity KK Excel a jeho členov v roku 2014


Dňa 25.1.2014 sa zúčastnila M. Mitanová so svojou sučkou BO Eny Monami Tenaj 1.kola zimnej záhoráckej ligy kynológov v Holíči, kde svojim výkonom v poslušnosti 93 bodov a obrany 94 bodov získala 1. Miesto.
Dňa 22.2.2014 sa zúčastnila aj 2. Kola Zimnej záhoráckej ligy kynológov v Jablonici kde získala v poslušnosti 87 bodov a v obrane 99 bodov. Týmto ziskom sa umiestnila na 3. Mieste.


Víkend 4-6.4.2014 patril 1. Kvalifikačnému preteku na MS FCI a WUSV konanému vo Veľkej Pake. Súťažilo sa v kategórii IPO 3 a IPO 1 . Za náš klub sa zúčastnil v kategórii IPO 3 pán Viliam Ružička a Zoja Barnero. Prvá bola poslušnosť za ktorú dostali 86 bodov, žiaľ v disciplíne obrana boli diskvalifikovaný, takže ich vystúpenie bolo neúspešne. Výsledková listina z tohto preteku viď na stránke ZŠK.


Dňa 10.5.2014 sa konalo v areály KK Laugarício Trenčín 1. Kolo preteku VVS CUP podľa SVV 1 a IPO 1. V kategórii SVV 1 nás reprezentoval pán F. Lorenc so svojim Gajom Gaštanový Hájik. Nezačali dobre lebo stopa bola len za 15 bodov, poslušnosť 83 bodov a obrana 93 bodov. Celkovo im to stačilo len na 11 miesto. V kategórii IPO 1 sa predstavil V. Ružička a Zoja Barnero. Prezentovali sa najlepšou stopou v preteku 97 bodov, poslušnosť 84 bodov a obrana 78 bodov. Nebyť vlastnej chyby na obrane sa mohli stať víťazmi ale nakoniec skončili na 2 mieste.


Dňa 24.5.2014 usporiadal KK Laugarício Trenčín MSR podľa SVV 3, ktorých sa zúčastnil V. Ružička so psom Aston Anlor ( Kubo ). Kubo sa týmto pretekom lúčil so svojou kariérou a odchádzal do psieho dôchodku. Na týchto majstrovstvách nastúpilo 8 pretekárov. Po výsledkoch stopa 80 bodov, poslušnosť 75 bodov a obrana 77 bodov skončili na 5. Mieste. Avšak tesne za 3. Miestom. Žiaľbohu najmä vinou rozhodcu ale čiastočne i usporiadateľa utrpel duch fair play.


Dňa 1-3.6 2014 sa konal 3 kvalifikačný pretek na MS FCI a WUSV. Zúčastnila sa ho M. Ružičková a Tony ZVJS. I keď reprezentovala KK DODIX dovoľujeme si zverejniť jej úspech i na tejto stránke. Vzhľadom k tomu, že sa zúčastňuje výcvikov a je členkou aj nášho KK Excel. Po úspešnom vystúpení tento pretek vyhrali s výkonom stopa 94 bodov, poslušnosť 90 bodov a obrana 93 bodov. Pričom to boli aj najlepšie hodnotené disciplíny preteku. Najdôležitejšie však je, že postúpili na MS FCI vo Švédsku a WUSV vo Francúzsku.


Dňa 10.8.2014 sa zúčastnili 2. Kola VVS CUP v Piešťanoch naši členovia v kategórii SVV 1 M. Mitanová, N. Lorencová a I. Trokanová a v kategórii IPO 1 V. Ružička. Svojimi výkonmi nesklamali. Výsledky kategória SVV 1 M. Mitanová stopa 92 bodov, poslušnosť 93 bodov a obrana 94 bodov, celkovo obsadila 1. Miesto v tejto kategórii. I. Trokanová výkonom stopa 87 bodov, poslušnosť 77 bodov, obrana 93 bodov celkovo 5. Miesto. N. Lorencová stopa 12bodov, poslušnosť 91 bodov, obrana 95 bodov, celkovo 6. Miesto. V kategórii IPO 1 V. Ružička stopa 80bodov, poslušnosť 92 bodov, obrana 98 bodov, celkovo obsadil 4.miesto.


Dňa 30-31.8.2014 sa konal obnovený ročník Vŕbové Grand Prix, ktorého sa zúčastnila M. Mitanová v kategórii SVV 1. Výkonom stopa 90 bodov, poslušnosť 83 bodov a obrana 88 bodov. Umiestnili sa na 5. Mieste.


Dňa 6.9.2014 sa konalo 3. Kolo VVS CUP v Nitrici, ktorého sa zúčastnila v kategórii SVV 1 M. Mitanová a výkonom stopa 79 bodov, poslušnosť 89 bodov a obrana 88 bodov sa umiestnili na 7. Mieste.


Dňa 17-19.10.2014 sa v areály firmy Z Polytanu v Malom Lapáši konali otvorené MSR BO. V rámci tohto preteku sa konali otvorené MSR BO, RTW a DOB. Podľa skúšky BH-VT, SVV 1, IPO 1 a IPO 3. Za náš klub sa zúčastnili v kategórii SVV 1 M. Mitanová s Eny a V. Ružička so Zojou v kategórii IPO 3. Počasie a terény na stopách boli krásne avšak naše stopy tak nevyzerali. Eny zastopovala za 72 bodov a Zoja len za 55 bodov. V ďalších disciplínach zabojovali a poslušnosť pre Eny po veľmi peknom výkone 93 bodov a Zoja po chybe v poslednom cviku 87 bodov. V poslednej disciplíne obrana sa obidve pekne predviedli a Eny získala 90 bodov a Zoja 93 bodov. Celkovým ziskom 255 bodov sa M. Mitanová s Eny stali víťazmi kategórie SVV 1 a zároveň aj Majstrom SR BO v tejto kategórii pre rok 2014. V. Ružička so Zojou celkovým ziskom 235 bodov skončili na 10. Mieste z 18. Účastníkov.


Dňa 25.10.2014 sa v Pobedíme konalo 4. Kolo VVS CUP, tohto záverečného kola sa za nás zúčastnili v kategórii SVV 1 N. Lorencová s Gajom, M. Mitanová s Eny a v kategórii IPO 1 V. Ružička so Zojou. Pretek prebiehal už za chladného počasia avšak vyhovujúcom psom. Stopy v kategórii SVV1 boli na nízskej ďateline a N. Lorencová získala 79 bodov a M. Mitanová po lovení myší 20 bodov. Stopy IPO 1 sa robili na hline s väčšími hrudami, kde Zoja vypracovala najlepšiu stopu v tejto kategórii 92 bodov. Poslušnosť SVV 1 N. Lorencová 87 bodov a M. Mitanová 93 bodov. IPO 1 V. Ružička 88 bodov. Disciplína Obrana SVV1 N. Lorencová predviedla najlepšiu obranu preteku 97 bodov a M. Mitanová 91 bodov. Obrana IPO 1 V. Ružička 92 Bodov. Celkovo v kategórii SVV1 obsadila N. Lorencová 4. Miesto. V kategórii IPO 1 obsadil V. Ružička 1. Miesto. Zároveň sa na tomto vyhodnocoval aj celý seriál 4. Pretekov VVS CUP (firma VVS). Celkovo sa v tomto seriály v kategórii SVV1 umiestnila M. Mitanová na 3. Mieste a v kategórii IPO 1 V. Ružička na 2. Mieste.

 

Vianočný pretek kynológov- KK Excel Trenčín


6.12.2014
Opäť sa nám blížia Vianočné sviatky a tým aj uskutočnenie nášho tradičného preteku na záver roka.
Pretek sa konal v troch kategóriach,a to podľa SVV1 bez stôp, BH-Sk a kat."Excelák" výhradne pre začínajúcich členov KK Excel (zľahčená forma BVK) . Počasie už opäť bezsnehové s drobným mrholením a dažďom, našťastie len chvíľu , nám však nepokazilo dobrú náladu. Hneď od rána sa kúrilo v kachliach a pod kotlom pri varení vynikajúcej tradičnej kapustnice.


Po prezentovaní pretekárov, zahájení a rozlosovaní sa mohlo začať posudzovanie pod dohľadom rozhodcu p. Stanislava Prouzu- kat. SVV1 a BH – Sk. V obidvoch kategóriach sa prezentovali súťažiaci veľmi peknými výkonmi. Súčasne bola vytýčená trasa pre kat. Excelák, ktorá prebiehala plne v réžii výcvikárov KK Excel. Disciplína poslušnosť skončila pred obedom. Hneď po obede sa konalo spestrenie preteku – tombola. Vzhľadom na výraznú podporu sponzorov a prispievateľov bolo dostatočné množstvo vecí vhodných do tomboly. Po tomto krátkom spestrení sa pokračovalo obranou podľa SVV1 . Úlohu figuranta na seba zobral p. Martin Šťastný, ktorý svojou prácou umocnil výborné výsledky v tejto disciplíne.


V neposlednom rade chcem poďakovať všetkým zúčastneným za priateľské a športové správanie, sponzorom a prispievateľom za finančnú a vecnú podporu bez ktorej takéto podujatia nedosahujú športovú a najmä spoločenskú úroveň.


Menovite ďakujeme predovšetkým :
BV principe s.r.o.
Happy dog – dovozca krmív Linde – technické plyny
Happy dog - výcviková škola psov Reklama print- p. Hrčka
Weltreisen- cestovná agentúra Spaim – p.Soroka
Dormisan - ortopedické matrace Evi – krajčírstvo Piešťany
Quo Vadis – výrobky z kože Trendog- krmivo pre psov
Rod. Mitanová,p. Švajda, p.Liška, p.Kantorová,p.Michalec,p.Palková...
Záverom prajem všetkým priateľom a priaznivcom kynológie príjemné prežitie blížiacich sa sviatkov a v Novom roku 2015 pevné zdravie, elánu a úspechov ako v osobnom, tak i v kynologickom živote.

Výsledky kat . SVV1 
Nikola Lorencová Gajo Gaštanový hájik NO Excel 92 98 190 1.
Michaela Mitanová Eny Monami Tenaj BOM Excel 91 97 188 2.
Ingrid Trokanová Long Ranger Anubis BOM Excel 94 91 185 3.
Denis Kučera Genesis Extra Temp BOM Laugarício 94 89 183 4.
Gabika Zemanovičová Cairo Abides NO Excel 91 87 178 5.
Daniel Pekarovič Ola zo Strieb.zátoky NO Pobedim 89 88 177 6.
Alexander Barančík Casanova RTW Pobedim 87 89 176 7.
Zuzana Belisová Jarmila Grafenveld NO Topoľčany 87 88 175 8.
Elena Kantorová Caspar z Pyšel RTW Excel 87 78 165 9.
Michaela Palcová CHer Ad-Gur NO Pobedim 66 76 142 10.

Kat. BH-Sk max. 40 b. 
Alena Čierna Bree Aramisova farma Boc Excel 39 1.
Ingrid Trokano Lary Cai Eli BOM Excel 38 2.
Matúš Slezáče Holly NO Excel 38 3.
Martina Ružičková Basko alj. mal. Excel 37 4.
Branislav Červeňan Lucky BOC Excel 35 5.
Boris Robota Axa nad Vlčou dol. NO Excel 34 6.

Denisa Palková Uli z Henmonu NO Excel 33 7.

Peter Ambrož Gipsy Nundu NO Excel 31 8.
Janka Červeňanová Cocoa NO Excel 21 10.
Patrik Daniš Zoja APT Excel nesplnil

Kat. EXCELÁK max. 60 b.

Daniela Bogdalíková Rony str. br. Excel 54 1.
Mirka Čierna Terry BOC Excel 54 2.
Michal Blanár Dalina bígel Excel 51 3.
Celkový počet účastníkov v tejto kategórii 10.

Spracoval: Viliam Ružička

 

vianocnypretk2014

O pohár starostu mesta Holíč.

Dňa 25.1.2014 sa naša členka Michaela Mitanová zúčastnila nultého ročníka obranárskeho preteku O pohár starostu mesta Holíč.
Pretek zhodnotila takto:
"V našej kategórií SVV1 boli 4 pretekári a v kategórií BH 8 pretekárov. Vylosovala som si číslo 1. Prísnym okom rozhodcu bola Alžbeta Jamnikar Hinerová a figuranta nám robil David Prokop. Snažili sme sa ako sa len dalo: poslušnosť- 93 bodov, obrana- 94 bodov.S týmto bodovaním sme získali 1.miesto!"

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti