2005

Lazany

2. ročník o pohár starostu obce Lazany sa konal 30. apríla 2005 v priestoroch kynologického klubu Lazany.
Súťažilo sa v kategóriach IPO 1 a SVV 1, kde v kategórii IPO 1 sa zúčastnilo 12 pretekárov a v kategórii SVV 19 pretekárov.
Tohto preteku sa zúčastnila Martina Ružičková so psom Brutus z Consasu (alias Maťo), v kategórii IPO 1.
Organizátori si úspešne "objednali" slnečné počasie, takže celý pretek prebiehal v príjemnej atmosfére. Stopy boli na trávnatom teréne a posudzovala ich pani Kucková. Poslušnosť a obrana bola na cvičisku, pozorované kritickým okom pani Honíškovej.
Brutus na týchto pretekoch premiéroval, predtým ešte nebol pretekať "vonku", na naozajstnom preteku. Nedostatok skúseností sa podpísali aj na jeho výkone - obsadil 7. miesto s bodmi 76, 73, 89.

Víťazi preteku v kategórii SVV 1:
1. miesto Tamáši Pavol a Hera Nulova Dolce Vita (DOB 285 b)
2. miesto Palovič Milan a Rixi Get-Pet (NO 282 b)
3. miesto Pristach Tomáš a Jeni Lubinov - Slovakia (NO 280 b)

Víťazi preteku v kategórii IPO 1:
1. miesto Jánošíkova Zuzana a Pery od Dvoch Bratov (NO 278 b)
2. miesto Lukašíková Scarlett a Bastien pod Tehelnou Baňou (NO 277 b)
3. miesto Lipničanová Adriana a Anet Liqueur (NO 272 b)

Brutus z Consasu

 

Uhrovec

Pretek o pohár kynologického klubu Uhrovec sa konal 28. mája 2005 podľa kategórii SVV 1 a IPO 1, za účasti 10 pretekárov v kategórii SVV 1 a 5 pretekárov v kategórii IPO 1. Zároveň to bolo aj 1. kolo Majstrovstiev Trenčianskeho kraja.
Pretek v Uhrovci prebieha každoročne za príjemnej atmosféry, o ktorú sa stará najmä organizačný tím, a to na ihrisku obce Uhrovec.
Kategóriu SVV 1 hodnotil pán Jančíček, IPO 1 pán Klačman.
Náš klub reprezentovala Martina Ružičková s Brutusom z Consasu v kategórii SVV 1. Pretek prebiehal za krásneho slnečného počasia, bolo veľmi horúco. Stopy boli na trávnatom poraste, kde našim hafanom ponechávali "odkazy" aj niektoré lesné zvieratká, najmä diviaky, čo sa odzrkadlilo aj na výkone niektorých súťažiacich.
V konečnom poradí sa Brutus s Martinou Ružičkovou na 1. mieste s počtom bodov 287 (90,97,100), čím úspešne zložili skúšku SVV 1.

Brutus z Consasu

Víťazi preteku v kategórii SVV 1:
1. miesto Ružičková Martina a Brutus z Consasu (NO 287 b)
2. miesto Palovič Milan a Rixi Get-Pet (NO 284 b)
3. miesto Malina Igor a Pedro Lubinov - Slovakia (NO 278 b)

Víťazi preteku v kategórii IPO 1:
1. miesto Jánošíkova Zuzana a Perry od Dvoch Bratov (NO 287 b)
2. miesto Ondrka Branislav a Fantom Orechová cesta (MLN 272 b)
3. miesto Černuška Ivan a Ajax Pod Ostrého vrchu (NO 262 b)

Brutus z Consasu

 

 

Vrbové

Grand Prix vo Vrbovom patrí medzi tie "naj" preteky, ktoré sa u nás uskutočňujú. Je to proste "pán pretek", ktorý už má svoje meno, svoju tradíciu, a trúfam si povedať, že je u väčšiny kynologickej verejnosti,či už súťažiacej alebo nesúťažiacej, jedným z najočakávanejších v sezóne.
Tí, ktorí sa už preteku vo Vrbovom zúčastnili, či už súťažne alebo len ako diváci, vedia o čom hovorím. A tí psíčkari, ktorí to ešte nezažili a majú možnosť sa do Vrbového pozrieť, im to vrelo odporúčam. Veď len to, že posledné roky sa Vrbové môže pochváliť viac ako 100 pretekármi, ktorí sa pokúšajú zmerať svoje sily, už o niečom hovorí. Veľká vďaka patrí predovšetkým organizátorom tohto úžasného preteku, ktorí sa každý rok s chuťou a elánom púšťajú do jeho realizácie.
Tento rok sa pretek konal 3. - 5. júna 2005 a zúčastnilo sa ho 120 pretekárov. Súťažilo sa v kategóriach IPO 1 (41 pretekárov), IPO 3 (38pretekárov), SVV 1 (30 pretekárov) a SVV 3 (11 pretekárov).
I tu sa "boja" zúčastnili Ružičková Martina so psom Brutus z Consasu v kategórii SVV 1.
Martina Ružičková s Brutusom získali "zemiakovú medailu" - obsadili 4. miesto s počtom bodov 278 (90,96,92)

                                                     Brutus z Consasu    Brutus z Consasu
 

Víťazi preteku v kategórii SVV 1:
1. miesto Palovič Milan a Rixi Get-Pet (NO 289 b, najlepšia obrana)
2. miesto Zavadilová Jana a Ašan ze Slimáku (NO 282 b, najlepšia poslušnosť)
3. miesto Schettlová Irena a Arr Ir-Sed (NO 279 b)

Víťazi preteku v kategórii IPO 1:
1. miesto Balun Matúš a Alexander Malý Lumpík (NO 281 b)
2. miesto Ulman Leonard a Ilda Egidius (NO 277 b, najlepšia poslušnosť)
3. miesto Kvokačka Ondrej a Tirza Egidius (NO 275 b)

Víťazi preteku v kategórii SVV 3:
1. miesto Múdra Blanka a Buck bez PP (NO 265 b, najlepšia stopa)
2. miesto Svinčiaková Eva a Hogo Obadove Očko (NO 243 b, najlepšia poslušnosť)
3. miesto Lacuš Roman a Jag bez PP (NO 218 b)

Víťazi preteku v kategórii IPO 3:
1. miesto Lenárd Marek a Jorick di Dranel (NO 279 b, najlepšia poslušnosť)
2. miesto Sudimák Ján a Jeff Egidius (NO 276 b, najlepšia stopa)
3. miesto Šelingová Mária a Aron Gál-Mark (NO 275 b)

Brutus z Consasu

 

 

Púchov

4. júna 2005 sa pretekári so svojimi štvornohými miláčikmi zišli na 4.ročníku Memoriálu Pavla Letku. Súťažilo sa v dvoch kategóriach - a toSVV 1 a IPO 1.
My sme mali svojho zástupcu v kategórii SVV 1 - a to bola Martina Ružičková so psom Brutus z Consasu
Obom sa veľmi dobre darilo, a obsadili prvé miesto vo svojej kategórii.

            Brutus z Consasu   Brutus z Consasu   Puchov 2005   Puchov 2005

 

Puchov 2005

 

 

Liptovský Mikuláš

16. júla 2005 sa konal 1. ročník preteku o Liptovskú valašku, v krásnom prostredí Liptovského Mikuláša.
I keď sme to mali trošku ďalej, predsa len sme sa s elánom a chuťou dostavili na cvičisko v Liptovskom Mikuláši.
Súťažilo sa v kategórii IPO 1 a SVV 1, kde IPO 1 rozhodoval pán Jozef Klíma (6 pretekárov) a SVV 1 pán Ján Blaško (3 pretekári). Stopy boli na neďalekom trávnatom poraste. V SVV 1 pretekala Martina Ružičková sBrutusom z Consasu.
Brutus sa umiestnil na 1. mieste s počtom bodov 287 (95,99,93). Brutusa s počtom 287 bodov stal aj celkovým víťazom preteku (ním sa stal pess najvyšším počtom bodov s oboch kategórii) a získal tak krásnu liptovskú valašku.

                                    Liptovsky Mikulas 2005                      Liptovsky Mikulas 2005

Víťazi preteku v kategórii SVV 1:
1. miesto Ružičková Martina a Brutus z Consasu (NO 287 b, najlepšia poslušnosť a obrana)
2. miesto Chomistek Peter a Max Mil-Fre (NO 266 b)
3. miesto Duchovná Michaela a Atos (NO 260 b, najlepšia stopa)

Liptovsky Mikulas 2005

Víťazi preteku v kategórii IPO 1:
1. miesto Siman Juraj a Morgan Roháčske Plesá (NO 265 b, najlepšia poslušnosť a obrana)
2. miesto Lorenc Frantšiek a Emon Šťastena (NO 255 b)
3. miesto Gurník Stanislav a Aura Cattiva (NO 252 b, najlepšia stopa)

Liptovsky Mikulas 2005

 

Čakajovce

V sobotu 24 . septembra za krásneho slnečného počasia sa uskutočnil 5.ročník preteku o Pohár starostu obce Čakajovce.
Súťažilo sa v kategórii SVV 2 (nastúpili piati pretekári, rozhodca bol p.Stanislav Prouza)a v kategórii SVV 1 (nastúpilo 11 pretekárov, rozhodca bol p.Ivan Palec).
Stopy boli na uvalcovanej suchej hline s čerstvo na riedko vyrastenou zeleňou, terén dosť ťažký. Avšak Brutusovi z Consasu, psovodky MartinyRužičkovej to vôbec nevadilo. Napriek ťažkému terénu na stopách odchádzali s plným počtom bodov - 100, čím si vyslúžili aj najlepšiu stopu. Taktiež spolu predviedli najlepšiu poslušnosť v kategórii SVV 1,a to 93 bodov. Celkovo sa umiestnili na prvom mieste, s počtom bodov286 (100, 93, 93).

                                         cakajovce 2005                  cakajovce 2005

Víťazi preteku v kategórii SVV 1:
1. miesto Ružičková Martina a Brutus z Consasu (NO 286 b, najlepšia poslušnosť a stopa)
2. miesto Meravá Zuzana a Astor z Dobranského Hája (NO 269 b, najlepšia obrana)
3. miesto Novotný Peter a Jet Abel-An (NO 262 b)

Víťazi preteku v kategórii SVV 2
1. miesto Ondrka Branislav a Agas Big Fox (NO 256 b, najlepšia stopa)
2. miesto Pristach Alojz a Bunny Horla Slovakia (BEAUC 250 b)
3. miesto Makovíniová Marcela a Hendy Wildengel (RTW 211 b)

                                                cakajovce 2005            cakajovce 2005

 

Sĺňava

16. októbra 2005 za studeného a ufúkaného počasia sa konali Sĺňavské preteky.
Celý pretek sa niesol v duchu národného skúšobného poriadku, súťažilo sa v kategóriach SVV 1 a SVV 2 a samostatne boli hodnotení aj mládežníci.
Celkovo sa preteku zúčastnilo 12 pretekárov, z toho v kategórii SVV 1 7 pretekárov, a v kategórii SVV 2 5 pretekárov.
Preteku sa zúčastnila aj Martina Ružičková so psom Brutus z Consasu, ktorí obsadili pekné druhé miesto, s počtom bodov 286 (94,95,97), a zároveň mali aj najlepšiu poslušnosť.

Víťazi preteku:
1. miesto Viliam Koberčík a Blek Bandit (NO 288 b, najlepšia stopa a obrana)
2. miesto Martina Ružičková a Brutus z Consasu (NO 286 b, najlepšia poslušnosť)
3. miesto Igor Malina a Pedro Lubinov-Slovakia (NO 274 b, najlepšia stopa)

Víťazi preteku v kategórii mládeže:
1. miesto Zuzana Meravá a Largo Jahli (NO 270 b)
2. miesto Tomáš Pristach a Jenny Lubinov-Slovakia (NO 258 b)
3. miesto Radka Štaudingerová a Akutt z Jurschtavu (NO 249 b)

                                                       slnava 2005     slnava 2005

 

Trenčín

V sobotu 5.novembra sa v Trenčíne konal 1.ročník preteku o Pohár KK Trenčín, a zároveň aj ako tretie kolo Majstrovstiev Trenčianskeho krajapodľa SVV 1 a IPO 1.
V kategórii IPO 1 nastúpili štyria pretekári a v kategórii SVV 1 nastúpilo 10 pretekárov. Rozhodcom pre kategóriu SVV 1 bol pán Viliam Ružička a pre kategóriu IPO 1 p. Milan Klačman.
Stopy boli na nakrátko skosenej ďateline, s častými suchými miestami a veľkou koncentráciou myších sídlisk.
Poslušnosť s najvyšším hodnotením 99 bodov predviedla Martina Ružičková so psom Brutus z Consasu a tiež obranu s hodnotením 97 bodov, ktorá sa zároveň stala aj víťazkou kat. SVV 1 s celkovým počtom bodov 289(93,99,97).
Majsterkou Trenčianskeho kraja sa stala Zuzana Meravá, pričom rovnaký počet bodov mal aj Tomáš Pristach. O víťazovi rozhodol vyšší počet bodov v obrane zo všetkých troch kôl. Naša Martina Ružičková s Brutusom obsadili v rámci celých Majstrovstiev Trenčianskeho kraja pekné 3.miesto, s účasťou 2 preteky z 3.

                                                       trencin 2005     trencin 2005

 

Trenčín KK EXCEL

Pretek sa konal za krásneho a zároveň chladného dňa, z príležitosti blížiacich sa Vianočných sviatkov.
Tento už tradičný pretek priláka vždy na koniec roka hojné množstvo pretekárov, ktorí si môžu zmerať svoje sily vo viacerých kategóriach.
Mimoriadnym lákadlom tento rok bola kategória agility, kde sa porovnávali najmä deti, ale i dospelý. Celkovo sa preteku zúčastnilo 42 pretekárov, ktorí za svoje výkony boli odmenení peknými vecnými cenamia občerstvením vo forme výbornej kapustnice.
I týmto spôsobom ďakujeme Ministerstvu školstva a KŚC Trenčín zadotáciu potrebnú na zakúpenie tejto športovo - prekážkovej dráhy agility.Zároveň veľká vďaka patrí i mestu Trenčín, ktoré sa dotáciou tiež podieľalo na hladkom priebehu súťaže, čo pomohlo zvýšiť jej kredit. K dôstojnému priebehu prispeli i sponzori akcie, a to MestoTrenčín,Agrotrend a.s. Trenčín, Ametist s.r.o. Dubnica n/Váhom.

                                                     trencin 2005     trencin 2005

 

EUROSPORT CUP 2005 - máme víťaza v kategórii SVV 1!!!

Myšlienka vytvoriť a zrealizovať také niečo ako je EUROSPORT CUP je veľmi pozitívnym krokom a naozaj dobrým nápadom. Podstata EUROSPORT CUPU spočíva v tom, že za každý prihlásený pretek, ktorého sa pretekár zúčastní, dostáva určitý počet bodov. Pretek musí byť prihlásený do EUROSPORT CUPU. Podľa umiestnenia pretekára a celkového počtu pretekárov sa prideľujú body. Najlepšie je to vysvetliť na príklade. Ak sa súťaže zúčastní 10 pretekárov, víťaz získava 10 bodov, druhý 9, a tak to ide až po posledného, ktorý získa 1 bod. Takto získané body počas celej sezóny sa sčítajú, a vyhodnotia. Hodnotia sa víťazi podľa jednotlivých kategórii (SVV 1, IPO 1, SVV 2, IPO 2...atď), a tiež celkoví víťazi (prví traja s najvyšším počtom bodov) a tiež najlepšia žena.
V tomto prvom ročníku víťazi v jednotlivých kategóriach získali ocenenia vo forme krmiva a pohárov, celkoví víťazi získali okrem toho aj finančné odmeny a vecné dary. Je to vynikajúca myšlienka ako motivovať psovodov, aby sa zúčastňovali čo najväčšieho počtu pretekov, zvýšiť počet pretekárov, ale tiež motivovať aj jednotlivé kluby, aby tieto preteky organizovali.
V roku 2005 sa v EUROSPORT CUPE v kategórii SVV 1 úspešne na 1. mieste umiestnila Martina Ružičková so psom Brutus z Consasu.

Kategória SVV 1
1. Ružičková Martina Brutus z Consasu NO
2. Feranec Peter Asan Stater Slovakia NO
3. Meravá Zuzana Astor z Dobranského hája NO
4. Pristach Tomáš Jeni Lubinov Slovakia NO

Celkoví víťazi:
1. Lengvarský Peter Jackson Egidius NO
2. Lenárd Marek Jorick Di Dranel NO
3. Šelingová Mária Aron Gál-Mark NO
4. Sudimák Ján Jeff Egidius NO
GRATULUJEME!!!

                                                           cup 2005           cup 2005

Sezóna v roku 2005 sa pre nás skončila úspešne. Stali sme sa víťazmi viacerých pretekov, druhý vicemajstri Trenčianskeho kraja a víťazi Eurosport Cup v kategórii SVV 1.
Je jedno či niekto chodí pos úťažiach a "žne" úspechy, alebo sa chodí len zúčastniť, alebo cvičí so psíkom pre radosť. Dôležité je, že so svojim štvornohým priateľom spoločne trávime svoj voľný čas v príjemnej atmosfére, a pri rekapitulovaní uplynulého roku sme spokojní s tým, čo sme so psíkom dosiahli, čo nové sa naučil.

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti