Vianočný pretek kynológov 2018

Výbor KK EXCEL srdečne pozýva všetkých priaznivcov kynológie na tradičný Vianočný pretek kynológov, ako vždy s príjemnou atmosférou a výbornou kapustnicou :)

Dňa: 08.12.2018

Kde: cvičisko KK EXCEL Trenčín na ul Ľ. Stárka ( pri stavidlách )

Kategórie: BH -SK, SVV 1, IPO 1 - bez stôp

Rozhodcovia : BH - SK, SVV 1 - p. Miloš Hudok 

                        IPO 1 - delegovaný dodatočne                         

Figuranti: p. Peter Hošták, p. Denis Didi

Štartovné: BH SK 15,- Eur

                   SVV1, IPO 1  20,- Eur

Uzávierka prihlášok: 05.12.2018 ( prihlášky len s uhradeným štartovným )

Adresa pre zaslanie prihlášky: Viliam Ružička, Velčice 454, 91304 Chocholná - Velčice,

alebo emailom na : info@kk-excel.sk

Poplatok je možné zaslať na adresu :Viliam Ružička, Velčice 454, 91304 Chocholná - Velčice,

alebo na účet: SK33 8360 5207 0042 0616 9643

 

Technické ustanovenia: Pri rovnosti bodov v kategórii BH -SK rozhoduje mladší vek psa - mladší pes získa vyššie umiestnenie.

Program:

   Od     Do Činnosť
  7,30   8,00 prezentácia, losovanie štartovných čísel
  8,00   8,15 zahájenie
  8,25 11,30 posudzovanie poslušnosti
11,30 12,30 obed, tombola
12,30 13,30 obrana SVV1
14,00 14,30 ukončenie

 Sponzor súťaže : www.dormisan.sk a www.dormisan.cz