VIANOČNÝ PRETEK KYNOLÓGOV 2019

Kedy : 07.12.2019

Kde: areál KK EXCEL Trenčín, ulica Ľ. Stárka č. 22, Trenčín - pri stavidlách Váhu

Kategórie:   BH-VT, SVV1 - bez stôp, IGP1 - - bez stôp

Rozhodca:  SVV1 -

                   IGP1, BH-VT - p. Adamuščin

Figurant: Peter Višňovský

Štartovné: BH-VT   : 15,- Eur

                   SVV1, IGP1: 20,- Eur

( V cene štartovného je zabezpečené pre pretekára aj občerstvenie. )

Program:  07,15 - 07,45  prezentácia

                 07,45 - 08,00 zahájenie, losovanie

                 08,10 - 12,00 poslušnosť

                 12,15 - 13,45 obrany

                 14,30               vyhodnotenie, záver

Tradičná TOMBOLA počas preteku !

Uzávierka: 04.12.2019

Prihlášky zasielajte na email: info@kk-excel.sk  alebo poštou na adresu: Viliam Ružička, Velčice 454,91304 Chocholná - Velčice

Štartovné zasielajte na číslo účtu: SK33 8360 5207 0042 0616 9643 do poznámky uveďte Vaše priezvisko.

alebo na adresu Viliam Ružička, Velčice 454, 91304 Chocholná-Velčice

Hlavný sponzor preteku:  VVS SK s.r.o. www.vvssk.sk

Sponzori:    Mgr. Škriečková Martina - DORMISAN www.dormisan.sk