Seminár : Pachové práce a poslušnosť

KK Excel pozýva svojich členov na seminár s témou pachové práce a poslušnosť.

Seminár povedie: p. Zuzana Jánošíková a p. Ľuboš Minárik.

Dátum a čas konania: 25.1.2020  9,00 - 13,00 hod

Miesto konania: Priestor cvičiska - areál klubu KK EXCEL

Pre členov klubu je seminár zadarmo.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Ružičku  v termínnoch výcviku, alebo telefonicky : +421 903 453 389

Tešíme sa na Vašu účasť.