Výcviky a koronavírus

Oznamujeme členom KK EXCEL, že pokiaľ nenastanú zmeny v pandemickej situácii pokračujeme vo výcvikoch od 23.05.2021 bez obmedzení.

Ak máte záujem stať sa členom,  prečítajte si informácie pre záujemcov o členstvo.

 

Začiatky výcvikov len pre členov  : o 9,00 hod.  a 10,00 hod.

Pokyny pre účastníkov výcviku:

 1. Dodržiavajte primerané rozostupy - minimálne 2 metre

 2. Po výcviku sa nezdržujte v priestoroch areálu, ale čím skôr ho opustite.

 3. V žiadnom  prípade sa nezúčastňujte výcviku, ak  pociťujete príznaky

     choroby, alebo ste v domácej karanténe!

 4. V prípade že si prinesiete nádobu - fľašu na zabezpečenie  pitného

      režimu, označte si ju svojim menom.

 

Výbor KK EXCEL sa vzhľadom na mimoriadnu situáciu v tomto roku rozhodol, že platenie členských poplatkov pre rok 2021 upraví nasledovne:

- člen ktorý mal uhradený celoročný poplatok na rok 2020 a zaplatí si polročný členský poplatok na rok 2021, bude mať automaticky  uhradený poplatok za celý rok 2021.

- člen, ktorý mal uhradený polročný poplatok za 2. polrok 2020, má automaticky uhradený 1. polrok 2021.

Známky budú priebežne vydávané pred a po skončení  výcvikov.