Funkcie v klube

Predseda klubu: Viliam Ružička

Hlavný výcvikár: Pavol Švajda

Výcvikári:

Viliam Ružička

Martin Mach

Lukáš Hejdiš

Pavol Švajda

František Lorenc

Martina Škriečková

Zuzana Jánošíková

Lea Gábrišová

Luboš Minárik

 

Figuranti: Viliam Ružička, Pavol Švajda, Lukáš Hejdiš

 

Člen výboru: František Lorenc, Martina Škriečková, Pavol Švajda

Hospodár: František Lorenc

Admin:  Anna Ružičková