Funkcie v klube

Predseda klubu: Viliam Ružička

Hlavný výcvikár: Pavol Švajda

Výcvikári:

Viliam Ružička
Peter Ambrož
Lukáš Hejdiš
Pavol Švajda
František Lorenc
Martina Škriečková

 

Figuranti: Viliam Ružička, Pavol Švajda, Lukáš Hejdiš

 

Agility klub:

Člen výboru: František Lorenc, Martina Škriečková, Gabriela Zemanovičová

Pokladníčka: Anna Ružičková

Hospodár: František Lorenc

Admin: Martina Škriečková