Výcviky a koronavírus

Vážení priatelia,

prajeme Vám v mene kynologického klubu krásne a najmä pokojné prežitie vianočných sviatkov, a tiež príjemnú atmosféru v kruhu  Vašich  najbližších. Do nového roku 2021 prajeme Vám i Vašim blízkym pevné  zdravie, šťastie a lásku. Veríme, že sa nám spoločne  podarí prekonať všetky ťažkosti a opäť sa stretneme na tradičných podujatiach, ktoré pre Vás radi pripravíme.

Výbor KK EXCEL sa vzhľadom na mimoriadnu situáciu v tomto roku rozhodol, že platenie členských poplatkov pre rok 2021 upraví nasledovne:

- člen ktorý mal uhradený celoročný poplatok na rok 2020 a zaplatí si polročný členský poplatok na rok 2021, bude mať automaticky  uhradený poplatok za celý rok 2021.

- člen, ktorý mal uhradený polročný poplatok za 2. polrok 2020, má automaticky uhradený 1. polrok 2021.

Známky budú vydávané ihneď po začatí výcvikov v roku 2021.

Bohužiaľ stále platí, že výcviky psíkov sú dočasne zrušené - do odvolania!

 

Zmeny a ďalšie informácie zverejníme tu.